Meny

Unicorn Pole Studio AS

Nye nettsider og designmanual for dansestudio på Jessheim.

Unicorn Pole Studio AS hadde en nettsideløsning som opplevdes begrenset i forhold til kostnadene. Vi hadde noen runder med kunden på hvilke behov som eksisterte, og lagde et tilbud basert på dette.

Kartlegging av innhold

Etter å ha kartlagt behovene, var det første vi gjorde å kartlegge det eksisterende innholdet. Deretter tok vi en gjennomgang av både direkte og indirekte konkurrenter. Dette ble brukt til å øke vår forståelse både markedet og målgruppen.

Vi lagde deretter en visuell informasjonsarkitektur for hvordan vi så for oss en ny nettløsning, og presenterte denne for kunden. Etter korrektur ble dette basisen for videre arbeid.

Vårt utkast til informasjonsarkitektur

Layout og funksjon

I det neste steget tok vi utgangspunkt i innholdet som ble definert i informasjonsarkitekturen, og utformet blokkskisser som på generelt vis demonstrerer hvordan innhold og funksjonalitet skulle fungere for de forskjellige sidene definert i innholdsarkitekturen.

Dette steget definerer hvilke moduler som må utvikles, og ga kunden en forventning om hvordan nettsiden deres skulle fungere.

Design

Når blokkskissene var godkjent av kunden startet vi på design. For å gjøre arbeidet med design enklere, gikk vi igjennom dagens farger og gjorde noen vurderinger rundt fontbruk. Deretter definerte vi dette i en designmanual.

Deler av første forslag til ny designmanual.

Designmanualen, sammen med blokkskissene og informasjonsarkitekturen ble deretter «satt sammen» i et designforslag.

Strømlinjeformet utvikling

Når hovedtrekkene i designet var godkjent av kunden gikk vi videre til utvikling. I dette prosjektet valgte vi å gjøre deler av tilpasningene i designet mens vi kodet, for å enklere kunne gjøre dem underveis, sammen med innholdet. Dette gjorde at prosessen ble mer strømlinjeformet, og resultatet bedre enn om vi kun hadde forholdt oss til et endelig designforslag på forhånd.

I de siste stegene før lansering av prosjektet, la vi nettløsningen og innhold på vår stagingserver, noe som gjorde at kunden kunne gå igjennom løsningen «live», og gjøre tilpasninger i innholdet. Med de siste tilpasningene på plass, kopierte vi over selve løsningen og korrigert innhold over på en produksjonsserver og lanserte.

Resulatet av arbeidet vi gjorde for denne kunden kan du se på unicornpole.no

Kontakt oss

Så kan vi hjelpe deg med ditt neste teknologiprosjekt!

Ved å sende dette skjemaet godkjenner du vår personvernerklæring.