Meny

White Pine Creative

Nye nettsider for et designselskap i Canada.

Denne kunden benyttet en «gjør alt selv»-løsning for utvikling av nettsider, og syntes det var for tidskrevende å få på plass den ønskede funksjonaliteten. Vi anbefalte derfor en WordPress-basert løsning, spesialtilpasset av oss.

«Reason for being»

Første steg i dette prosjektet var å kartlegge hva kunden var missfornøyd med i den eksisterende løsningen, og kartlegge hva nettsiden skulle løse.

Etter å ha slått fast at visning av tidligere prosjekter og ha tydlige kontaktmuligheter på siden, gikk vi igjennom den eksisterende løsningen.

Innholdskartlegging

Deretter kartla vi innholdet i en visuell informasjonsarkitektur, for å få en oversikt over hvilket innhold kunden hadde, og for å kunne planlegge hvilken navigasjonsstruktur den nye siden skulle ha.

Etter å ha forankret dette hos kunden, lagde vi en blokkskisse som demonstrerte de forskjellige innholds- og funksjonsmodulene vi tenkte nettløsningen ville trenge.

Design

I og med at dette var et designselskap, så holdt vi en tett dialog i designfasen av prosjektet, og ble enige i at vi kun skulle gi innspill de kunne bruke i utformingen av det endelige designet. Vi fikk tydlige rettningslinjer på farge- og fontbruk, og benyttet disse til å lage forslag til design på modulene til siden.

Når vi hadde levert våre forslag, lagde kunden et endelig design for løsningen.

Utvikling og testing

Underveis i designprosessen startet vi med utvikling av en prototype for den nye løsningen, og baserte denne på modulene vi hadde laget. Det gjorde at vi fikk fremgang i prosjektet, mens kunden arbeidet med det helhetlige designet.

Vi valgte bevisst å fokusere mer på designet av modulene enn helheten, og basert på jobben vi gjorde lagde kunden selv det endelige designet for løsningne.

Dette gjorde at vi kunne teste funksjonalitet underveis og effektiviserte prosessen for oss. Vi fikk også demonstrert mobilfunksjonalitet under designprosessen, noe som effektiviserte leveransen ytterligere.

Ferdiggjøring

Etter å ha implementert designet i prototypen, lærte vi opp kunden i hvordan de benyttet løsningen. Dette gjorde at de ble kjent med hvordan de kan holde innholdet oppdatert.

Etter noen runder med publisering av innhold og tweaking av bildestørrelser, la vi løsningen på kundens server og gjorde siden live.

Du kan se resultatet på whitepinecreative.ca

Kontakt oss

Så kan vi hjelpe deg med ditt neste teknologiprosjekt!

Ved å sende dette skjemaet godkjenner du vår personvernerklæring.